פירוק חברת יחיד

במסלול המקוצר

 

 

הבהרה: בתאריך 15.9.2019 נכנסו לתוקף שינויים בהליך פירוק חברה מרצון, זאת בהתאם להוראות המחוקק. אשר על כן, הרשום במאמר שלהלן אינו מעודכן. מומלץ להתעדכן בשינוי שבוצע בהליך באתר משרד המשפטים.  

 

 

מסלול פירוק מרצון לחברת יחיד הוא מסלול מקוצר המיועד לפירוק חברה שלה בעל מניות יחיד המכהן גם כדירקטור יחיד. מדובר בחברה בה בעל המניות/דירקטור הוא אדם ולא תאגיד. מסלול זה אינו חובה אך הוא מהיר וזול יותר מן המסלול הרגיל לפירוק חברה מרצון.

 

בניגוד למסלול הרגיל של פירוק מרצון המורכב משלושה שלבים, הליך פירוק חברת יחיד מורכב משני שלבים בלבד:

 

 

שלב ראשון

 

טרם התחלת שלב זה יש לוודא שלחברה אין שעבודים על שמה, ושפרטי בעל המניות/דירקטור תואמים לרשום בנסח החברה.

 

הדירקטור חותם על טופס הודעה על פירוק מרצון לחברת יחיד במסלול מקוצר. בטופס זה הוא מצהיר בפני עורך דין על כך שביכולת החברה לפרוע את חובותיה בתוך 12 חודשים מתחילת הליך הפירוק, ומודיע על מינוי מפרק לחברה.

 

בשלב א', יש לקבוע תאריך לאסיפה סופית שתתכנס במועד שהוא בין 4 ל- 6 חודשים מיום קבלת ההחלטה על הפירוק.  

    

בנוסף לכך יש להגיש מסמכי מודעה לפרסום ברשומות של פירוק מרצון לחברת יחיד, ותוך שבעה ימים מחתימת התצהיר לשלוח אותם לפרסום ברשומות. בפרסום תודיע החברה על ההחלטת הפירוק, על מינוי מפרק ותיתן הודעה על מועד ומיקום כינוס האסיפה הסופית.

 

לאחר השלמת שלב א', סטטוס החברה ישתנה מ"פעילה" ל"פירוק מרצון".

 

 

 

 

שלב שני

 

שלב זה נפתח לאחר קבלת אישור מרשם החברות על השלמת שלב א'. בשלב ב' המפרק פועל לסילוק התחייבויותיה של החברה ודואג למימוש נכסיה. לאחר מכן ישלח המפרק לרשם את הדו"ח הסופי - טופס הודעה על חיסול חברת יחיד במסלול מקוצר.

 

כמו בפירוק מרצון של חברה רגילה, בטופס זה על המפרק לציין במפורש שלחברה לא נותרו נכסים והתחייבויות.

 

לדו"ח הסופי על המפרק לצרף העתק של הפרסום ברשומות.

 

בטרם פתיחת שלב ב' יש לוודא כי לחברה לא נותרו חובות אגרה לרשם החברות.

 

לא ניתן יהיה להשלים את הליך הפירוק ללא הסדרת החוב, אם באמצעות תשלום ואם באמצעות קבלת פטור. כל עוד החברה לא תחוסל היא תמשיך לצבור חובות אגרה נוספים ותוכרז כחברה מפרת חוק. קיים הליך בו החברה רשאית להגיש בקשה לרשם לפטור מחובות האגרה על השנים בהן לא הייתה פעילה, ולצורך כך עליה לצרף אישורים מתאימים מגורמים שונים.

 

לאחר השלמת השלב השני לפירוק, סטטוס החברה ישתנה מ"פירוק מרצון" ל"מחוסלת מרצון".

 

 

 

המאמר הנ"ל סוקר באופן כללי את ההליכים השונים, ואינו מתיימר לתת מענה מקיף להוראות הדין.

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי, ויש להיוועץ עם עו"ד באשר לכל מקרה לגופו.

 

עוד נציין כי בראש מחלקת חברות ועמותות במשרדנו עומד עורך דין יוצא יחידת רשם החברות שבמשרד המשפטים, המביא עימו ידע וניסיון רב בתחום הרישום , דיווח ופירוק חברות. וכן בליווין משך פעילותן ככל שנידרש.

 

 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות 

 

054-5244971

 

 

ראו עוד:

 

 

הליך פירוק חברת יחיד

יורם בלום - משרד עורכי דין​
יורם בלום - משרד עורכי דין​