קבלת פטור מתשלום האגרות 

 

 

לעיתים חברה המבקשת להתחיל הליך פירוק צברה חובות אגרה שנתית אצל רשם החברות. ללא הסדרת החובות בקשתה של החברה לפירוק תדחה ולא ניתן יהיה להשלים את הליך החיסול.  

  

בנוסף משנת 2014 רשם החברות החל להעביר את חובות האגרה למרכז לגביית קנסות (מל"ק).

גביית החוב ע"י המל"ק כוללת אפשרות לגבייה בדרך של הטלת עיקולים ועלולה להיות כרוכה בהוספת הוצאות הגבייה לסכום החוב.

 

גם כשחברה נוקטת בהליך פירוק מרצון, וגם כשננקט בהליך פירוק על ידי נושים - קיימת אפשרות לחברה לקבל פטור מתשלום חובות האגרה, ולשם כך עליה לצרף מסמכים ואישורים מתאימים. הפטור יתקבל עבור השנים בהן החברה לא הייתה פעילה, גם כאשר החוב כבר הועבר למל"ק.

 

חשוב לציין כי לא יבוצע החזר כספי לאגרה שכבר שולמה, ובקשה לפטור תוגש על חובות האגרה שטרם שולמו.

 

 

הליך קבלת הפטור

 

 

לקבלת הפטור מתשלום האגרות קיימים שני מסלולים ברשם החברות.

 

לצורך קבלת הפטור, עם הגשת הדו"ח הסופי בשלב השלישי להליך הפירוק, על החברה להגיש תצהיר אי פעילות מאת הדירקטורים של החברה בו הם מצהירים על התאריך המדויק בו הפסיקה החברה את פעילותה.

 

בנוסף על החברה לשלוח טפסים שונים מרשויות מס הכנסה ומע"מ, ולעיתים אף נדרש לצרף אישור מרואה החשבון המבקר של החברה. בחירת המסלול וסוג הטפסים המצורפים תלוי בסטטוס החברה ברשויות המס.

 

חשוב לציין שכאשר חברה פעילה (שאינה מחוסלת) לא משלמת אגרה, היא מוכרזת כחברה מפרת חוק. בין ההשלכות של ההכרזה היא שעד שיוסדר החוב לא ניתן יהיה לרשום שעבודים לטובת החברה, ובעל השליטה בחברה המפרה אינו יכול להשתתף בהקמת חברות חדשות.

 

כאן ניתן לבדוק את סטטוס החברה אצל הרשם, וכאן ניתן לבדוק האם לחברה יש חובות אגרה

 

 

המאמר הנ"ל סוקר באופן כללי את ההליכים השונים, ואינו מתיימר לתת מענה מקיף להוראות הדין.

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי, ויש להיוועץ עם עו"ד באשר לכל מקרה לגופו.

 

עוד נציין כי בראש מחלקת חברות ועמותות במשרדנו עומד עורך דין יוצא יחידת רשם החברות שבמשרד המשפטים, המביא עימו ידע וניסיון רב בתחום הרישום , דיווח ופירוק חברות. וכן בליווין משך פעילותן ככל שנידרש.

 

 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות 

 

 

ראו עוד:

 

 

 

 

 
 

פירוק חברה - פטור מאגרות

יורם בלום - משרד עורכי דין​
יורם בלום - משרד עורכי דין​