פירוק חברה על ידי נושים

 

פירוק חברה שאינה יכולה לפרוע את חובותיה

פירוק חברה מרצון ע"י נושים 

 

 

הבהרה: בתאריך 15.9.2019 נכנסו לתוקף שינויים בהליך פירוק חברה מרצון, זאת בהתאם להוראות המחוקק. אשר על כן, הרשום במאמר שלהלן אינו מעודכן. מומלץ להתעדכן בשינוי שבוצע בהליך באתר משרד המשפטים.  

 

 

בתחילתו של הליך פירוק חברה מרצון, החברה מגישה הצהרה כי יש ביכולתה לשלם את חובותיה תוך 12 חודשים מתחילת הפירוק.

 

אך כאשר חברה שאינה יכולה לפרוע את חובותיה מעוניינת להתפרק, ניתן ליזום הליך פירוק מרצון על ידי נושים.

 

 

בדומה להליך פירוק חברה מרצון ע"י בעלי המניות בחברה, גם הליך פירוק מרצון על ידי נושים מתחלק לשלושה שלבים:

 

 

שלב ראשון:

 

על החברה לזמן 2 אסיפות במקביל, של בעלי המניות ושל הנושים.

 

על הדירקטורים לערוך  רשימה של נושי החברה ואומדן תביעותיהם, ולערוך דו"ח בדבר בדבר מצבה הכספי של החברה. הדוחות הנ"ל יוצגו בשתי האסיפות.

 

בשתי האסיפות יוצגו הדוחות הנ"ל, ולאחר מכן שתיהן יצביעו על מועמד לתפקיד המפרק (כל אסיפה תצביע בנפרד). במידה ואסיפת הנושים תבחר מועמד שונה מבחירתה של האסיפה הכללית- ייבחר מועמד הנושים.

 

לאחר קיום האסיפות תפרסם החברה על ההחלטה בדבר הפירוק, והמפרק ידווח לרשם החברות על מינויו.

 

 

שלב שני:

 

בשלב זה המפרק עורך דו"ח סופי- דוח המפרט כיצד התנהל הליך הפירוק וכיצד הסדיר את החוב מול הנושים.

 

המפרק יכנס אסיפה כללית סופית ויציג בה את הדו"ח.

 

 

שלב שלישי:

 

האסיפה הסופית תאשר את הדו"ח, והמפרק ישלח לרשם החברות הודעה על קיום האסיפה הסופית והגשתו של הדו"ח הסופי. המפרק יצרף גם את העתק הפרסומים בדבר הפירוק וכינוס האסיפה הסופית.

 

המפרק ישלח לרשם החברות הודעה על אישור הדו"ח הסופי ע"י האסיפה, ויציין בדו"ח כי לחברה לא נותרו נכסים וחובות. 

 

 

 

פטור מאגרות

 

לחברה אשר צברה חובות אגרה שנתית אצל רשם החברות והוכרזה כחברה מפרת חוק,  קיים הליך מיוחד של קבלת פטור מתשלום האגרה. חשוב לציין שללא הסדרת החוב לא ניתן יהיה להשלים את הליך הפירוק.

 

 

 

המאמר הנ"ל סוקר באופן כללי את ההליכים השונים, ואינו מתיימר לתת מענה מקיף להוראות הדין.

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי, ויש להיוועץ עם עו"ד באשר לכל מקרה לגופו.

 

עוד נציין כי בראש מחלקת חברות ועמותות במשרדנו עומד עורך דין יוצא יחידת רשם החברות שבמשרד המשפטים, המביא עימו ידע וניסיון רב בתחום הרישום , דיווח ופירוק חברות. וכן בליווין משך פעילותן ככל שנידרש.

 

צור קשר 

 

 

ראו עוד:

 

 

 

 

 

 
 
יורם בלום - משרד עורכי דין​
יורם בלום - משרד עורכי דין​