הליך פירוק חברה מרצון 

 

 

הבהרה: בתאריך 15.9.2019 נכנסו לתוקף שינויים בהליך פירוק חברה מרצון, זאת בהתאם להוראות המחוקק. אשר על כן, הרשום במאמר שלהלן אינו מעודכן. מומלץ להתעדכן בשינוי שבוצע בהליך באתר משרד המשפטים.  

 

הליך פירוק חברה מרצון מאפשר את חיסולה של החברה ללא צורך בעירובו של בית המשפט.

 

ע"פ פקודת החברות, קיימות שלוש אפשרויות לפירוק חברה:

 

  1. פירוק חברה מרצון
  2. פירוק בידי בית משפט
  3. פירוק בפיקוח בית משפט

 

 

בפירוק החברה מתבצע הליך של כינוס הנכסים שלה לצורך מימושם, והתמורה שתתקבל עבורם תחולק בין נושי החברה ובין בעלי המניות - זאת ע"פ הכתוב בחוק והכתוב בתקנון החברה.

 

לשם כך מתמנה מפרק (ע"י החברה או בית המשפט- תלוי בסוג ההליך) שמקבל את סמכויות הדירקטוריון ומכנס את נכסי החברה לשם מכירתם.

 

בסופו של הליך הפירוק החברה תחוסל ותמחק מפנקס רשם החברות.

 

בניגוד לפירוק בידי בית המשפט שלרוב נכפה על החברה - פירוק מרצון הוא הליך רצוני ונערך ביוזמתה של החברה.

 

 

החלטה על פתיחת הליך פירוק מרצון יכולה לנבוע מסיבות שונות, כגון חברה שאינה רווחית, סכסוך בין השותפים, אין  צורך יותר בקיומה של החברה, ועוד.

 

 

ע"פ פקודת החברות, לפירוק חברה מרצון מס' סיבות אפשריות:

 

  • תמה התקופה שנקבעה בתקנון לקיום החברה
  • החברה קיבלה החלטה מיוחדת להתפרק (ברוב של 75% מבעלי המניות)
  • החברה החליטה שעקב חבויותיה אין היא יכולה להמשיך בעסקיה, ומן הראוי שתתפרק

 

 

 

 

פירוק מרצון לרוב מתחלק לשלושה שלבים:

 

 

1. ראשית יש להגיש לרשם החברות תצהיר בו החברה מצהירה כי יש ביכולתה לשלם את חובותיה תוך 12 חודשים לאחר תחילת הפירוק.

על התצהיר להיחתם ע"י הדירקטורים בחברה בפני עורך דין. במידה ואחד מהדירקטורים הינו תאגיד- התצהיר ייחתם ע"י אדם המכהן מטעם התאגיד.

 

 

2. על החברה לכנס אסיפה כללית של בעלי המניות, בה תתקבל ההחלטה על פירוק החברה ועל מינוי המפרק, שצריך להודיע לרשם החברות תוך 21 יום על מינויו. 

החלטה זאת צריכה להתקבל ברוב של 75% מבעלי המניות.

עוד מוטל על החברה לפרסם ברשומות על החלטת הפירוק ומינוי המפרק.

חשוב להקפיד על השלבים בסדר המצוין לעיל. במידה והודעה על הפירוק תוגש קודם או במקביל לקבלת הצהרת כושר פירעון אצל הרשם – דינה להידחות.

 

 

3. בשלב השלישי להליך הפירוק, על המפרק לערוך דו"ח סופי בו יפרט כיצד התנהל הליך הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.

על המפרק לוודא שלא נותרו לחברה שעבודים, חובות נוספים ואגרות לתשלום. לאחר מכן יכנס אסיפה כללית סופית בפניה יציג את הדו"ח שערך, והיא תאשרו.

לאחר אישור האסיפה את הדו"ח, ישלח אותו המפרק לרשם החברות בצירוף מסמכים נדרשים נוספים.

 

 

 

 

המסלול המקוצר 

 

 

בהליך פירוק מרצון קיים הליך מיוחד לחברת יחיד - "המסלול המקוצר".

 

חברת יחיד היא חברה בה רשום בעל מניות יחיד המכהן גם כדירקטור יחיד.

 

פירוק חברת יחיד במסלול המקוצר מורכב משני שלבים בלבד, ולכן הוא מהיר וזול יותר מפירוק חברה  במסלול הרגיל.

 

 

 

חברה שאינה יכולה לפרוע את חובותיה 

 

 

כאשר חברה שאינה יכולה לפרוע את חובותיה מעוניינת להתפרק, יתנהל הפירוק בידי נושיה, הרשאים ליזום הליך פירוק מרצון על ידי נושים.

 

 

 

 

פטור מאגרות

 

 

לעיתים חברה המבקשת להתחיל בהליך פירוק צברה חובות אגרה שנתית אצל רשם החברות.

החברה מוכרזת כחברה מפרת חוק, וללא הסדרת החובות בקשתה של החברה לפירוק תדחה ולא ניתן יהיה להשלים את הליך החיסול. כל עוד הליך הפירוק לא יושלם החברה תמשיך לצבור חובות אגרה נוספים.

קיים הליך בו החברה זכאית לקבל פטור מחובות האגרה, ועליה לצרף לשם כך מסמכים ואישורים מתאימים. 

 

 

 

את המסמכים ניתן להגיש במשלוח בדואר האלקטרוני, בדואר או בקבלת קהל ברשות התאגידים. בחלק מהמסמכים נדרש להגיש מסמכי מקור.

 

במידה והליך הפירוק בוצע באופן תקין, רשם החברות יאשר את הדו"ח וישלח על כך הודעה למפרק, וכתום שלושה חדשים לאחר האישור תיחשב החברה כמחוסלת.

עד שנתיים שלאחר מועד החיסול עוד ניתן להגיש לבית המשפט בקשה ליתן צו המבטל את החיסול.

 

 

 המאמר הנ"ל סוקר באופן כללי את ההליכים השונים, ואינו מתיימר לתת מענה מקיף להוראות הדין.

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי, ויש להיוועץ עם עו"ד באשר לכל מקרה לגופו.

 

עוד נציין כי בראש מחלקת חברות ועמותות במשרדנו עומד עורך דין יוצא יחידת רשם החברות שבמשרד המשפטים, המביא עימו ידע וניסיון רב בתחום הרישום , דיווח ופירוק חברות. וכן בליווין משך פעילותן ככל שנידרש.

 

 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות 

 

 

ראו עוד:

 

 

 

 

 

 

 
 

פירוק חברה מרצון

יורם בלום - משרד עורכי דין​
יורם בלום - משרד עורכי דין​