מהי חברה מפרת חוק? 

 

 

חברה נדרשת להגיש מדי שנה דו"ח שנתי ולשלם אגרה שנתית לרשם החברות. 

 

הסיבה לחשיבות הגשת הדו"ח השנתי היא לאפשר לציבור לקבל מידע על חברה איתה הם רוצים להתקשר בפעילות עסקית. חשוב שמידע זה יהיה עדכני ומכאן הדרישה להגשת דו"ח מדי שנה.

 

כאשר חברה לא הגישה דו"ח שנתי, או לא שילמה אגרה שנתית, יכריז עליה הרשם כחברה מפרת חוק, וההכרזה תירשם בנסח החברה, במרשם החברות, ובמידע על החברה הניתן לציבור.

 

 

מהן השלכות ההכרזה?

 

 

ע"פ חוק החברות יוטלו על חברה מפרה הסנקציות הבאות:

 

  • לא ירשמו שעבודים לטובת החברה.
  • לא ירשמו שעבודים על נכסי החברה (יקשה בין היתר על קבלת הלוואות מהבנק).
  • לא יבוטלו שעבודים קיימים ולא ירשמו שינויים בפרטי השעבודים.
  • החברה לא תוכל לשנות את שמה.
  • החברה לא תוכל לשנות את מטרותיה.
  • לא יאושר מיזוג חברה בין חברות כשאחת מהן חברה מפרה.
  • בעל שליטה בחברה מפרה לא יוכל להקים חברה חדשה.
  • רשם החברות רשאי להטיל קנס כספי כנגד חברה מפרה, ולעיתים גם על הדירקטורים שלה.
  • הרשם רשאי להביא לפירוק החברה במידה ובתוך שלוש שנים הוטלו שני קנסות שלא שולמו.

 

על כל הפרה רשאי רשם החברות להטיל קנס כספי בסך של כ- 7800 ש"ח, ובהפרה מתמשכת שלא תוקנה במועד רשאי לקנוס עד לסכום של 250,000 ש"ח. בסמכותו של הרשם לדרוש את תשלום הקנס גם מדירקטורים בחברה, ככל שהעיצום הכספי לא שולם על ידי החברה עצמה.  

 

הרשם רשאי להעביר חובות שטרם שולמו לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות (מל"ק). בהתאם לחוק, גביית חוב ע"י המל"ק כוללת אפשרות לגבייה מנהלית בין היתר בדרך של הטלת עיקולים, וסכום החוב עלול לגדול עם צירוף הוצאות הגבייה.

 

 

בטרם רישומה של החברה כחברה מפרה, ישלח הרשם התראה לחברה על חובת תשלום החוב / אי הגשת הדוח השנתי. מיום רישום ההתראה יעמדו לחברה 30 ימים לתיקון ההפרה. ההתראה תירשם בנסח החברה ובמידע הניתן לציבור.

 

לאחר שהחברה תתקן את ההפרה ימחק רשם החברות את ההתראה / הרישום כחברה מפרה.

 

 

פטור מחובות האגרה השנתית 

 

 

פטור מתשלום חובות האגרה יכולה לבקש חברה המחליטה על הליך פירוק מרצון, והוא יינתן על השנים בהן החברה לא הייתה פעילה.

 

פטור מאגרות ניתן לבקש הן בהליך פירוק מרצון ע"י בעלי המניות, והן בהליך פירוק מרצון ע"י נושים.

יצויין כי אגרה שכבר שולמה לא תוחזר (גם כאשר חוב האגרה שולם עבור השנים בהן החברה לא הייתה פעילה), וניתן להגיש בקשה לפטור רק על חובות אגרה שטרם שולמו.

 

 

המאמר הנ"ל סוקר באופן כללי את ההליכים השונים, ואינו מתיימר לתת מענה מקיף להוראות הדין.

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי, ויש להיוועץ עם עו"ד באשר לכל מקרה לגופו.

 

עוד נציין כי בראש מחלקת חברות ועמותות במשרדנו עומד עורך דין יוצא יחידת רשם החברות שבמשרד המשפטים, המביא עימו ידע וניסיון רב בתחום הרישום , דיווח ופירוק חברות. וכן בליווין משך פעילותן ככל שנידרש.

 

  

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות 

 

 

ראו עוד:

 

 
 

מהי חברה מפרת חוק

 

יורם בלום - משרד עורכי דין​
יורם בלום - משרד עורכי דין​