ייפוי כוח מתמשך

מהו ייפוי כוח מתמשך? הסבר מקיף וממצה

 

לאחרונה אנו עדים למהפיכה בתחום המשפטי - הליך משפטי חדש, בו אדם ממנה לעצמו מיופה כוח מטעמו וע"פ בחירתו ורצונו. מיופה כוח זה ייכנס בנעליו, יחליט ויפעל במקומו בתחומי חייו השונים וללא צורך במעורבות בית המשפט.

 

 

 

מחפש עורך דין לייפוי כוח מתמשך?

 

עורך דין יורם בלום

 

054-5244971

 

 

 אז מה החידוש הגדול?

 

בעבר, כשהגיע אדם למצב של חוסר יכולת לתפקד ולנהל את ענייניו הרכושיים והרפואיים (מצב שלרוב נובע מסיבות רפואיות שמביאות לירידה בתפקוד הקוגניטיבי - כגון אירוע מוחי, דמנציה , אלצהיימר, ירידה בתפקודו הפיזי וכד') - נדרש מינוי אפוטרופוס שיכנס בנעליו, וימשיך לנהל את ענייניו. לעיתים מסיבות כאלו ואחרות אף מדובר במינוי עמותה אפוטרופסית.

 

הליך המינוי נעשה דרך בית המשפט, וזאת לא תמיד ע"פ רצון האדם כפי שהיה מעוניין לו היה נשאל באשר לזהות האפוטרופוס שימונה לו, או לדרכי הפעולה בה הוא פועל.

 

אחד החידושים בתיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962, הוא מתן האפשרות לאדם למנות  לעצמו ובעודו כשיר, מיופה כוח מטעמו וע"פ בחירתו ומתן הנחיות מקדימות לפעילותו. האדם הממנה יקבע כיצד ימשכו חייו ומי ייכנס בנעליו  בתחומי חייו בנושאים השונים או בחלקם,  ע"מ שימשיכו להתנהל ע"פ רצונו,  כמו גם מתי תתבצע כניסה זו ובאיזה אופן תיכנס לפועל.

 

כך יכול הממנה למנות מיופה כוח אחד או לחלופין כמה, ולחלק בין מספר מיופים נושאים שונים בהם ירצה שיטפלו עבורו, כל זאת כשלא יתאפשר לו עוד לעשות זאת בעצמו.

 

כך לדוגמא ינהל מיופה כוח א' עליו הוא סומך יותר מכל מבחינה כלכלית את ענייניו הכספיים בבנקים. 

 

את ענייניו הרפואיים יפקיד בידיי מיופה כוח ב' שמלווה אותו בטיפוליו מזה שנים ומכיר את מצבו הרפואי ואת המטפלים בו.

 

את מיופה כוח ג' ימנה הממנה לנהל את ענייניו הרכושיים, כמו דירות, עסקים וכיוצא בזה.  הממנה יכול בייפוי הכוח גם לקבוע מי לא יהיה מיופה מטעמו, וזאת ככל שהוא חושש ו/או אינו מעוניין במינויו של זה או אחר.

 

הממנה יוכל למנות כמיופה כוח את כל מי שיחפוץ בו לרבות אנשים ממשפחתו ו/או מחוצה לה ,  ובלבד שיהיה בגיר, יחיד, כשיר לדין, שלא מונה לו אפוטרופוס, ושאין לגביו ייפוי כוח בתוקף. אנשים נוספים שאינם רשאים להתמנות כמיופי כוח הם פושטי רגל ללא הפטר, מי שמספק לממנה מגורים תמורת תשלום, מי שנותן לממנה טיפול רפואי תמורת תשלום ועורך הדין שערך את ייפוי הכוח.

 

 ההבדל בין יפוי כוח מתמשך לייפוי כוח רגיל

 

בניגוד לייפוי כוח רגיל המפסיק להיות תקף ככל שאדם חדל להיות כשיר לקבל החלטות, ייפוי כוח מתמשך נועד להמשיך ולהיות בתוקף.  ייפוי הכוח יכול להינתן על ידי כל אדם, בזמן שהוא מבין את המשמעות של מתן ייפוי הכוח המתמשך, וזאת על מנת למנוע את הצורך במסלול של מינוי אפוטרופוס דרך בית המשפט, אם וכאשר בזמן עתידי תיפגע יכולת קבלת ההחלטות שלו מכל סיבה שהיא. 

 

תוקף מינוי מיופה הכוח יופעל ע"פ מנגנון שנקבע ע"י הממנה בייפוי הכוח המתמשך. כך לדוגמא יכול לקבוע הממנה שע"פ קביעת רופאו האישי או כל רופא אחר בקרות אירוע רפואי, יכנס מיופה הכוח לתפקידו.

 

לכל אדם באשר הוא, ובכל גיל ובלבד שהוא בגיר, המעוניין לקבוע בעצמו ובעודו כשיר, מי יהיה האחראי מטעמו וינהל את רכושו ו/או ידאג לטיפול בבריאותו, מומלץ לערוך ייפוי כוח מתמשך וזאת כתחליף להליך האפוטרופסות המסורבל בו יחליטו אחרים עבורו ומבלי יכולת להיוועץ  בו ולקבל את דעתו.

 

עריכת ייפוי כוח מתמשך בו ממנה האדם את מיופה הכוח בו בחר להמשיך ולנהל את ענייניו הרכושיים אפשרית אך ורק ע"י עורך דין שהוסמך לכך ע"י האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. ייפוי הכוח המתמשך ממולא ע"י עורך הדין בתיאום עם הממנה ומיופה הכוח, מועבר באופן מקוון למשרד המשפטים,  ורק לאחר קבלת אישור האפוטרופוס הכללי יכנס לתוקף. הליך זה חוסך ומחליף את הליך מינוי האפוטרופוס המצריך התנהלות בבית המשפט ואת קבלת אישורו למינוי.

 

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי, ויש להיוועץ עם עורך דין באשר לכל מקרה לגופו.

 

 

כותב מאמר זה הינו עורך דין המוסמך ע"י משרד המשפטים לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

 

מחפש עורכי דין לייפוי כוח מתמשך?

 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

 

054-5244971

 

ייפוי כוח מתמשך - עורך דין יורם בלום

 

 

ראו עוד:

 

 

 

 

ייפוי כוח מתמשך עורך דין יורם בלום

 

יורם בלום - משרד עורכי דין​
יורם בלום - משרד עורכי דין​