הליך עריכת ייפוי כוח מתמשך

 

מעודכן לשנת 2020

 

 

ייפוי כוח מתמשך - או כפי שנקרא גם יפכ"מ - מאפשר לאדם לתכנן את עתידו הן מבחינה בריאותית והן מבחינה רכושית, וליצור רשת בטחון לימים בהם לא יתאפשר לו לבצע פעולות ולקבל החלטות באופן עצמאי.

 

בעצם עריכתו של ייפוי כוח מתמשך קובע האדם כיצד ייראו חייו בעתיד, זאת ע"י מינוי אנשים עליהם הוא סומך כמיופי כוח שיפעלו עבורו ולטובתו במגוון תחומים.

 

ייפוי כוח מתמשך ייערך וייחתם בפני עורך דין אשר הוסמך לכך ע"י האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. כאשר מדובר בייפוי כוח בעניינים רפואיים בלבד, אפשר שייחתם ייפוי הכוח גם בפני בעל מקצוע טיפולי כגון רופא או פסיכולוג.

 

כבר עתה יודגש כי ביצוע הליך זה של יפוי כוח מתמשך אפשרי אך ורק בהיות האדם הממנה כשיר מבחינה משפטית. ככל שאינו כשיר, אין כל אפשרות  לפעול בהליך זה ויש לפנות לאלטרנטיבה המפורטת בהמשך.

 

הליך ייפוי הכוח המתמשך הוא הליך חדש שלא היה קיים בעבר, ובא להחליף את הליך מינוי אפוטרופוס.

לציין שהליך ייפוי הכוח המתמשך הוא יותר פשוט ופחות מסורבל מהליך האפוטרופסות, מתבצע מול עורך דין המוסמך לכך ואינו דורש התערבות בית משפט במינוי - לעומת אפוטרופסות שם רק ביהמ"ש יכול ומוסמך לאשר המינוי. ייפוי כוח מתמשך מאפשר בחירת מיופי הכוח ע"פ רצונו של הממנה, בעוד באפוטרופסות המינוי ע"פ החלטת ביהמ"ש.

 

 

כיצד מתבצע ההליך

 

 

אדם הממנה מיופה כוח עבורו מוגדר בחוק כ"ממנה".

 

בתחילה בוחר הממנה אדם עליו הוא סומך לצורך מינויו כמיופה כוח. לרוב אדם זה יהיה בן משפחתו של הממנה או בעל קרבה אחרת (ניתן גם למנות מספר מיופי כוח).

 

על מיופה הכוח להיות מעל גיל 18, ולהבין את משמעות עריכת ייפוי הכוח המתמשך.

 

לא ניתן למנות אדם אשר מספק לממנה שירותים תמורת תשלום, כגון מגורים או טיפול רפואי (זאת מלבד קרוב משפחה של הממנה), אדם פושט רגל (אלא אם קיבל הפטר), אדם המוגדר כלקוח מוגבל חמור ע"י בנק ישראל, אדם שמונה לו אפוטרופוס או שנכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו.

 

בנוסף לא ניתן למנות כמיופה כוח את עורך הדין / בעל המקצוע שבפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך.

 

על מיופה הכוח לחתום על הסכמתו למינוי, ולאחר מכן יחתום על טופס וויתור על סודיות, זאת לצורך בדיקת עמידתו בתנאי החוק.

 

בייפוי הכוח המתמשך רשאי הממנה לתת הנחיות מקדימות למיופה הכוח, בהן יודרך כיצד לנהוג בעניינים החשובים לממנה כגון פעולות שברצונו שיבוצעו, או החלטות שיתקבלו בשמו בעתיד.

 

כמנגנון פיקוח - רשאי הממנה לציין אדם אחד או יותר להם ידווח מיופה הכוח על כניסת ייפוי הכוח לתוקף, ועל החלטות ופעולות שמבצע עבור הממנה.

 

לאחר סיום הליך עריכת ייפוי הכוח המתמשך, עורך הדין יפקיד את הטופס באופן מקוון באתר משרד המשפטים – האפוטרופוס הכללי, ובתוך 14 ימים ישלח העותק המקורי בדואר רשום למשרדי האפוטרופוס הכללי.

 

לציין כי הממנה יקבע יחד עם עורך הדין העורך עבורו את ייפוי הכוח המתמשך, את המנגנון על פיו יקבע כי אינו כשיר עוד, שאז יכנס מיופה הכוח לתפקידו. לציין כי בעריכת יפוי הכוח לרכוש בלבד, קיימת  האפשרות לכניסת מייפה הכוח לתפקיד וזאת ע"פ רצון הממנה בעודו כשיר, בכל מועד החל מיום אישור ייפוי הכוח ע"י האפוטרופוס הכללי .

 

מהן סמכויותיו של מיופה הכוח?

 

 

בייפוי כוח מתמשך ניתן להסמיך את מיופה הכוח לקבל החלטות ולפעול בעניינים רכושיים ואישיים שונים.

 

עניינים רכושיים כוללים בין היתר ניהול נכסים, ניהול חשבונות בנק, התנהלות מול גופים ומוסדות כגון ביטוח לאומי, רשויות מקומיות ועוד.  

עניינים אישיים כוללים בתוכם כל הקשור לגופו ולבריאותו של הממנה לרבות טיפולים רפואיים נדרשים, שמירה על אורח חייו, בחירת מקום מגוריו, סוג הדיור (דיור מוגן או רגיל) וכו'.

 

ברירת המחדל היא שמיופה כוח אינו מקבל שכר עבור תפקידו, שכן לרוב מדובר בבן משפחה או אדם בעל קרבה אחרת לממנה. על כן, במידה והממנה מעוניין לשלם שכר למיופה הכוח, עליו לציין זאת במפורש בייפוי הכוח ולפרט את העניינים הקשורים בכך, כגון גובה השכר, מועדי תשלום וכו'.

 

אחת לשלוש שנים ממועד הפקדת הטופס תשלח לממנה תזכורת מאת האפוטרופוס הכללי על ייפוי הכוח המתמשך, ועל הזכות לשנותו או לחלופין לבטלו.  

 

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף בהתקיים התנאים שנקבעו בו ע"י הממנה (בכפוף לתנאים נוספים הקבועים בחוק).

 

אגרה

 

נכון לינואר 2020 שירות הפקדת ייפוי הכוח המתמשך הניתן על ידי האפוטרופוס הכללי - פטור מאגרה. בהמשך צפויות להתפרסם תקנות בהן ייקבע גובה האגרה לשירות זה, וכן תנאים לפטור מאגרה ככל שייקבעו כאלו.

 

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי, ויש להיוועץ עם עורך דין באשר לכל מקרה לגופו.

 

 

כותב מאמר זה הינו עורך דין המוסמך ע"י משרד המשפטים לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

 

 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

 

054-5244971

 

עריכת ייפוי כוח מתמשך - עורך דין יורם בלום

 

 

ראו עוד: 

 

 

 

 

  

 

ייפוי כוח מתמשך עורך דין יורם בלום

 

הליך עריכת ייפוי כוח מתמשך

יורם בלום - משרד עורכי דין​
יורם בלום - משרד עורכי דין​