ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לאפוטרופסות

 

ייפוי כוח מתמשך הינו הליך משפטי חדש הנערך ע"י עורכי דין, המאפשר לאדם לתכנן את עתידו - הן מבחינה בריאותית והן מבחינה רכושית - וליצור רשת ביטחון לימים בהם לא יתאפשר לו לבצע פעולות ולקבל החלטות באופן עצמאי.

 

בעצם עריכתו של ייפוי כוח מתמשך קובע האדם כיצד ייראו חייו בעתיד, ביום בו לא יוכל לנהל את ענייניו בכוחות עצמו, זאת ע"י מינוי אנשים עליהם הוא סומך כמיופי כוח שיפעלו עבורו ולטובתו במגוון תחומים.

 

הליך ייפוי הכוח המתמשך הוכנס במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

טרם התיקון לחוק, כאשר אדם הגיע למצב רפואי של אי כשירות, כלומר חוסר יכולת לתפקד ולנהל את ענייניו הרכושיים והרפואיים, נדרש מינוי אפוטרופוס שיכנס בנעליו, וימשיך לנהל את ענייניו.

 

 

מחפש עורך דין לעריכת ייפוי כוח מתמשך?

עו"ד יורם בלום

054-5244971

 

 

קיימים מס' הבדלים משמעותיים בין הליך עריכת ייפוי כוח מתמשך לבין הליך של מינוי אפוטרופוס: 

 

ייפוי כוח מתמשך

 

 

ראשית יש להדגיש כי ייפוי כוח מתמשך יכול להיערך אך ורק בהיות האדם כשיר משפטית

 

אדם המבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך נקרא "ממנה", וניתנת בידו סמכות להחליט - בעודו בדעה צלולה - את מי למנות כמיופה כוח שיפעל עבורו ולטובתו, ביום בו יאבד את כשירותו ויידרש לעזרה בניהול תחומים שונים באורחות חייו.

 

הממנה רשאי להחליט על תחומים שונים עליהם יופקדו אנשים שונים לפעול בשמו ולטובתו, כגון בענייני רכוש, עניינים רפואיים וכו'.

 

בנוסף רשאי הממנה להחליט על הפעלת ייפוי הכוח בענייני רכוש וכניסתו לתוקף גם בעודו צלול וכשיר.

 

ייפוי כוח מתמשך יערך בפני עורך דין אשר הוכשר והוסמך לכך ע"י משרד המשפטים, וזאת ללא צורך במעורבותו של בית המשפט.  

 

 

מינוי אפוטרופוס

 

 

לעומת הליך ייפוי כוח מתמשך, הליך מינוי אפוטרופוס מתבצע בבית המשפט, זאת כאשר האדם עבורו מבוקש המינוי כבר נמצא במצב של אי כשירות. לבקשה נדרש לצרף חוות דעת של איש מקצוע (כגון פסיכיאטר, גריאטר וכו') המעיד על אי יכולתו של האדם לדאוג לענייניו ועל מידת יכולתו להבין את משמעות המינוי.

 

מכיוון שההליך מתבצע בעת שהאדם כבר במצב שאינו כשיר, יתכן והשפעתו על זהות האפוטרופוס הממונה תהיה נמוכה עד אפסית, ורצונו לא יבוא בפועל לידי ביטוי.

 

עד לא מזמן אדם שמונה לו אפוטרופוס הוגדר בלשון החוק כ"חסוי", כלומר אדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו. כיום המונח "חסוי" נמחק מהחוק, ותחתיו נקבע המונח "אדם שמונה לו אפוטרופוס".

 

מתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס:

 

בהליך זה קיימת לאדם אפשרות לתת הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס וקביעת זהותו, למקרה שבעתיד יחליט בית המשפט על מינוי שכזה.

ביהמ"ש רשאי שלא לפעול בהתאם להנחיות אלו במידה ויחשוב שמינוי האדם שצויין כאפוטרופוס או קיום ההנחיות המקדימות יפגעו פגיעה של ממש באדם שנתן את ההנחיות המקדימות.

 

הליך זה יכול להתאים בין היתר במקרה של ייפוי כוח מתמשך שבוטל או לבקשת אדם המעוניין בפיקוחו של בית המשפט על הליך המינוי.

 

בדומה לאדם המבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך, גם על האדם הנותן הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס להיות מסוגל להבין את משמעותן, מטרותיהן ותוצאותיהן.

 

עורך דין לייפוי כוח מתמשך - עורך דין יורם בלום

054-5244971 

 

האם אפשרי למנות אפוטרופוס לממנה וזאת למרות שערך ייפוי כוח מתמשך?  

  

כאשר נערך ייפוי כוח מתמשך והופקד כדין, ייטה בית המשפט לכבד את רצונו של האדם שחתם על ייפוי הכוח, וימנע מכניסה להליך של מינוי אפוטרופוס (כך לדוגמה תידחה בקשה למינוי אפוטרופוס שתוגש ע"י אדם שלא מונה כמיופה כוח ע"פ רצון הממנה).

 

"תיקון מס' 18 קובע כי יש להימנע ממינוי אפוטרופוס כאשר הופקד ייפוי כוח מתמשך. הוראה זו מבהירה כי אפוטרופוס וייפוי כוח מתמשך הם מוסדות שאינם יכולים להתקיים זה בצד זה. אם הוגשה בקשה למינוי אפוטרופוס, והופקד ייפוי כוח מתמשך – ייפוי הכוח גובר" (רמ"ש (מרכז) 21463-01-19 - ע.א ואח' נ' י.א ואח').

 

 

ביטול ייפוי כוח מתמשך

 

לעומת מינוי אפוטרופוס ע"י בית המשפט, בהליך של ייפוי כוח מתמשך, בסמכותו של החותם על ייפוי הכוח - הממנה - לבקש לבטלו, לשנותו או להחליפו בייפוי כוח חדש.

 

הממנה רשאי למסור למיופה הכוח הודעה בכתב על ביטול ייפוי הכוח המתמשך שנתן.

 

(במסמך ייפוי הכוח המתמשך רשאי הממנה מרצונו להגביל את יכולתו לבטלו לאחר איבוד כשירותו וכניסת ייפוי הכוח לתוקף. במידה והממנה יבקש לבטלו יידרש לפנות לבית המשפט שידון בבקשה)

 

בנוסף, בכוחו של הממנה לקבוע בייפוי הכוח המתמשך תנאי כי בהתקיימו יפקע תוקפו של ייפוי הכוח.

 

קיימות סיבות אפשריות נוספות בגינן יפקע ייפוי הכוח המתמשך, ביניהן:

 

  1. מיופה הכוח הודיע בכתב לממנה כי הוא אינו מעוניין לשמש מיופה כוח;
  2. פטירת הממנה או מיופה הכוח;
  3. מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע כדי שיפעיל את כישוריו המקצועיים ורישיונו נשלל;
  4. מיופה הכוח היה בן זוגו של הממנה וקשר הנישואין פקע לאחר מתן ייפוי הכוח המתמשך, אלא אם כן צוין במפורש אחרת בייפוי הכוח;

 

 

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי, ויש להיוועץ עם עורך דין באשר לכל מקרה לגופו.

 

 

כותב מאמר זה הינו עורך דין המוסמך ע"י משרד המשפטים לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

 

 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

 

054-5244971

 

ייפוי כוח מתמשך - עורך דין יורם בלום

 

 

ראו עוד: 

 

 

 

  

 

ייפוי כוח מתמשך עורך דין יורם בלום

 

ייפוי כוח מתמשך מול מינוי אפוטרופוס

יורם בלום - משרד עורכי דין​
יורם בלום - משרד עורכי דין​