בספר משלי כ"ז י' נאמר : ".... טוֹב שָׁכֵן קָרוֹב מֵאָח רָחוֹק". כבר בעבר הובן ששכן טוב הינו נכס יקר ורצוי, ולפעמים עדיף על בן משפחה רחוק.  ואולם קורה שהקרבה הפיזית אשר נכפית על אנשים המתגוררים בשכנות זה לזה, יוצרת לעיתים חיכוכים לא פשוטים ביניהם. מחלוקות בין שכנים פורצות מסיבות שונות ומשונות, והרבה פעמים נובעות מחוסר תקשורת וחוסר סובלנות של שכן  לשכנו. מדובר בתופעה ידועה, מוכרת ומצערת. סכסוכים אלו הינם רעה חולה, ומעיבים קשות על שלוות החיים של הצדדים לסכסוך והסובבים אותם.

 

רק לאחרונה סיים משרדנו בהצלחה טיפול בסכסוך שכנים מר וממושך שפרץ בין שני שכנים בעלי דירות בבניין דירות באחת מהערים הגדולות במרכז הארץ. מדובר בריב קשה שפרץ בין דייר בבניין לבין חבר בנציגות הבית המשותף, סכסוך שתחילתו בהשמצות, גידופים, ניבולי פה, ושנאה חסרת מעצורים והכל  מכיוונו של אחד הצדדים למריבה לשכנו, המשכו שהגיע לפיתחו של בית המשפט להתברר,  וסיומו בערכאת עירעור בביהמ"ש המחוזי .

 

סיפור המקרה החל כאשר נציגות הבית המשותף יזמה הליך שיפוץ לבניין, בניין שהוא בן למעלה מחמישים שנים, זאת מתוך רצון הדיירים לחדשו, לשפר את איכות חייהם, ולהקנות לעצמם סביבת מגורים נעימה ומודרנית. תוך כדי ההתקדמות בהליך, התברר לדיירים שהבניין  "סובל" מבעיות הנדסיות קשות שניתגלו בו, עד כי הוכרז ע"י מהנדס העיר כמבנה מסוכן, והפך את השיפוץ  הכרחי .  

 

הנציגות פעלה כנדרש בדין, יזמה אסיפות דיירים בהן נתקבלו כל ההחלטות ברוב הנידרש. כך ניקבע היקף השיפוץ, אושרה הצעת המחיר לביצוע, ניבחר הקבלן שיבצע את העבודה וניקבעה העלות בה ישתתף כל בעל דירה בבניין. הנציגות אף טרחה לשתף  בהליך את האגודה לתרבות הדיור שתסייע  באופן פעיל בליווי הפרוייקט מתחילתו, לרבות הכנת כתבי הכמויות, בדיקת הצעת המחיר, אישור הקבלן המבצע, פיקוח  הנדסי על הביצוע ועוד.

כל בעלי הדירות בבניין שיתפו פעולה עם הנציגות בקידום הליך השיפוץ וקיבלו על עצמם את ההחלטות כולן  שנתקבלו ע"י האסיפה ברוב, גם אם דעתם הייתה לפעמים שונה מההחלטה שניתקבלה,  כל זאת למעט שכן אחד שלא השלים עם אי קבלת דעותיו באסיפות הדיירים באשר להיקף השיפוץ, עלות השיפוץ, ואי בחירת הקבלן עליו המליץ. האחרון ניסה בכל דרך אפשרית לטרפד את השיפוץ לרבות סרובו לשלם את עלות השיפוץ שניקבעה ואושרה כדין באסיפה .

השכנים התגברו גם על מכשול זה ושילמו את חלקו, הכל ע"מ שלא לעכב את העבודות, ואכן השיפוץ יצא מן הכוח אל הפועל, ולאחר מספר חודשים של עבודות הסתיים לשמחתם ולשביעות רצונם של  השכנים כולם למעט אותו דייר שנשאר בשלו מריר ומתוסכל.

 

לאחר סיום השיפוץ החליט אותו דייר שכנראה חש עצמו מובס ומושפל בפני כל שאר השכנים לבניין בו גר, ולא היה מוכן לקבל זאת ולהשלים עם אי קבלת דעותיו , להתנקם ולתבוע באופן אישי את שכנו -אחד מחברי נציגות הבניין, אותו ראה אשם באופן אישי בטירפוד כל הצעותיו. זאת כאשר כל חטאו של הנציג בכך שהיה אחד מצוות בין ארבעת חברי נציגות - שותף לצוות המוביל את הליך השיפוץ, עשה ימים כלילות משך חודשים רבים לקידום ההליך והכל בהתנדבות מלאה ועל חשבון זמנו הפנוי. 

כתב התביעה שהוגש בלשכת המפקחת על המקרקעין היה מבולבל, שכל כולו אוסף וגיבוב של טענות מופרכות ומשוללות יסוד , הנובעות כולן ככל הנראה, מפרץ רגשי תסכול שבערו בעצמותיו של הדייר, ואי אפשר היה שלא לחוש  ברוע הלב, ויצר נקמה הבלתי נשלט שבו כנגד הנתבע.

לציין כי המפקחת על המקרקעין , הינה הסמכות השיפוטית לדון בסיכסוכי שכנים,  וסמכותה מקבילה לסמכות שופט בבית משפט שלום, כמו גם שפסק דינה מחייב כפסק דינו של שופט.

 

חבר הנציגות לאחר שקיבל את כתב התביעה, פנה למשרדנו לייצגו בהליך. לא עזרו הפניות  החוזרות ונישנות לדייר והניסיונות להסביר שמדובר בכתב תביעה בעייתי ביותר מבחינה משפטית. גם  ניסיונות השכנים האחרים לדבר אל ליבו ולשכנעו  שניתן עדיין בשלב זה לעצור את ההליך עוד בטרם החל, ולחסוך בהוצאות יקרות ומיותרות לשני הצדדים לא הואילו. הדייר התובע נותר בשלו, בחר להמשיך בהליך, תוך שהוא בז לניסיונות לשכנעו לרדת מהעץ .

הוגש כתב הגנה ע"י הנתבע – נציג וועד הבית, נערכו מספר דיונים שלאחריהם דחתה כב' המפקחת על המקרקעין בפסק דינה את תביעתו של הדייר וחייבה אותו בתשלום הוצאות משפט לנתבע – נציג וועד הבית.

הדייר שלא השלים גם עם פס"ד זה, והיה משוכנע בצדקת דרכו, הגיש עירעור לביהמ"ש המחוזי על פס"ד של המפקחת, תוך שחוייב בנוסף לתשלום האגרה להפקיד בקופת בית המשפט עירבון בסכום של עשרים אלף ₪ . הערעור נידון בפני הרכב של שלושה שופטים, שלא הסתירו את דעתם ומורת רוחם לעניין התנהלותו הלא מובנת ולא ברורה של המערער מול נציג וועד הבית, כמו גם בזבוז זמן שיפוטי יקר. מיותר לציין שאף ערכאה זו דחתה פה אחד את תביעתו, תוך שהיא פוסקת הוצאות משפט ניכבדות אותם חוייב המערער לשלם לנציג וועד הבית.

 

יורם בלום, עו"ד

 

 

 

​סכסוך שכנים, עו"ד יורם בלום

 

יורם בלום - משרד עורכי דין​
יורם בלום - משרד עורכי דין​