בשנים האחרונות אנו עדים לעליה הולכת וגוברת במודעות לכריתת הסכמי ממון. אם בעבר השימוש בהסכם היה בעיקר נחלתם של זוגות טרם פתיחת פרק ב' לחייהם,  הרי שאנו עדים היום לזוגות רבים הפונים טרם מיסוד הזוגיות להסדרת העניינים הרכושיים ביניהם. ואולם גם זוגות שכבר נישאו, גם אותם נמצא פונים לאפיק זה מתוך רצון להסדרת חלוקת רכושם ככל שיזדקקו לכך בעתיד.

 

מהו בעצם הסכם זה, מה חשיבותו והאם הוא בכלל נדרש ?

 

הסכם ממון הינו חוזה משפטי ייחודי, הנערך בין בני זוג בכתב, בו מוסדרים כל ענייני הממון והרכוש ע"פ רצונם ובחירתם החופשית , ונועד לצפות את פני העתיד ולהסדיר את התנהלותם הכלכלית של בני הזוג הן במהלך חייהם המשותפים והן ככל שתידרש חלוקת הרכוש בשעת פרידה, כל זאת במקרה של פקיעת הקשר ופרידת בני הזוג, שאז יחולק הרכוש ע"פ שהוסכם ביניהם מבעוד מועד וכל זאת מתוך רצון למניעת מחלוקות רכושיות וכספיות שלעיתים הן קשות מנשוא, ואף מגיעות לפתחו של בית המשפט.

 

הסכם זה נדרש בדרך כלל כאשר אין סימטריה בשווי הרכוש אותו הביאו הצדדים עימם כל אחד לזוגיות המשותפת, כמו למשל שאחד מבני הזוג  הביא עימו לחיים המשותפים נכסים רבים לעומת בן הזוג השני, או שהכנסתו גבוהה משמעותית מבן זוגו ואין הוא מעוניין לחלוק את רכושו/ כספו עם בן זוגו ככל שיאלצו להיפרד.

בנוסף, הסכם ממון אמור ליתן מענה כאשר אחד מבני הזוג עובר להתגורר בדירתו של בן הזוג השני שבבעלותו, אותה הביא עימו לקשר הזוגי, או למשל באשר לחלוקת הוצאות אחזקת הבית השוטפות והוצאות המחיה, שיפוצים והשקעות בדירה ככל שידרשו, מכירת הדירה ורכישת דירה משותפת, וכו'.

 

ההסכם אפשר שיהיה עם הוראות קבועות בו, ואולם אפשר גם שיהיה עם הוראות משתנות כמו למשל  על בסיס אבני דרך כרונולוגיים, המשקפים את משך החיים המשותפים של בני הזוג יחדיו,  ו/או כל מנגנון מוסכם אחר על הצדדים. כך אפשרי שמדי תקופה מסויימת מוסכמת ישתנו ההתניות בהסכם אם באשר להוצאות המחייה של בני הזוג ואם באשר לחלוקת הרכוש והממון ככל שיידרש או כל דבר אחר.

 

הסכם ממון נועד למנוע מאבקים משפטיים עתידיים בין בני הזוג, וליתן הגנה איתנה למי מהצדדים בעת פרידה או גירושין. כאשר קיים הסכם ממון בין בני זוג, שנעשה בצורה נכונה וצופה את הסיטואציות העשויות להתרחש בעתיד, מתייתרים המאבקים המשפטיים ביחס לחלוקת רכושם וממונם של הצדדים.

הסכם ממון חל מכוח חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 שנכנס לתוקף בחודש ינואר 1974.  ההסכם אמור לבטא את רצונם החופשי והסכמותיהם של בני הזוג לטיפול ברכושם ובחלוקתו ככל שיידרש, וניתן להתנות בו על ההסדרים הקבועים בחוק. ככל שבני זוג חתמו על הסכם ממון, הרי שהוראות והתנאים עליהם סיכמו בהסכם יגברו על הוראות חוק יחסי ממון.

ע"פ סעיף 2 א לחוק יחסי ממון, הסכם ממון שנחתם בין בני זוג נשואים, או טרם נישואיהם ואשר מסדיר את הרכוש ויחסי ממון ביניהם, טעון את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה או בית דין דתי – במקרה של צדדים יהודים – בית דין רבני. האישור נעשה במעמד שני בני הזוג. בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין  נדרשים להשתכנע כי ההתניות בהסכם הם רצונם של בני הזוג, וכי הצדדים חתמו  על ההסכם מרצונם החופשי תוך הבנת משמעות חתימתם על הסכם הממון ועל תוצאותיו.

 

בית המשפט עובר ובודק את סעיפי ההסכם כולו, על ההתניות הכתובות בו, ומסביר לצדדים בשפה ברורה ופשוטה את תוכן ההסכם עליו חתמו הצדדים, משמעות האמור בו  ומוודא  שאכן ההסכם ברור , מובן , נערך ונחתם ע"י הצדדים מרצונם החופשי ומשקף את  אומד דעתם . לציין כי שינוי ההסכם לאחר שכבר אושר, דורש את קבלת אישורו המחודש של ביהמ"ש או ביה"ד שאישרו לראשונה.

כאשר הסכם הממון נחתם טרם הנישואין בלבד, אפשר שיהיה מאושר על ידי נוטריון או רושם נישואין מוסמך , זאת במקום בית המשפט או בית הדין , ואולם מומלץ שההסכם יאושר ע"י בית המשפט.

 

תוקף הסכם הממון פוקע עם פטירת אחד מבני הזוג , והאמור בו אינו תקף עוד. ככל שאחד מבני הזוג הולך לבית עולמו, הרי שבן זוגו הנותר יירש אותו ע"פ חוק הירושה, ככל שהנפטר לא הותיר אחריו צוואה .

אשר על כן מומלץ לצדדים לערוך בנוסף גם צוואה מפורטת , וזאת במקביל לחתימת הסכם הממון, וזאת ככל שברצונם כי חלוקת הרכוש תתבצע ע"פ רצונם אותו העלו בהסכם .

 

לעריכת וניסוח הסכם ממון חשיבות מכרעת מבחינה משפטית. ההסכם חייב שיהיה מקצועי, מקיף, יסודי, מנוסח באופן ברור, מובן וחד משמעי, ובעיקר מותאם לבני הזוג . ההסכם אמור ליתן מענה למצבים שונים העשויים להתפתח במהלך חיי בני הזוג ו/או בפרידתם. אשר על כן מומלץ לפנות לעו"ד הבקיא בתחום לקבלת ייעוץ והכוונה בתחום, לעריכת ההסכם עבור בני הזוג וללוותם עד לאישורו. 

 

האמור לעייל אינו מהווה יעוץ משפטי .

 

עו"ד יורם בלום

 

 

 

הסכם ממון – האם צריך אותו בכלל??

יורם בלום - משרד עורכי דין​
יורם בלום - משרד עורכי דין​